GÓRY STOŁOWE

GÓRY STOŁOWE / TABLE MOUNTAINS

Lokalizacja:  województwo dolnośląskie

Place: Dolnoslaskie voivodeship (Poland)

Więcej o reginie: https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_Sto%C5%82owe

More about the region: https://en.wikipedia.org/wiki/Sto%C5%82owe_Mountains

[góry stołowe by chenias]

About these ads